K platobným kartám od Poštovej banky si môžete vybaviť celoročné cestovné poistenie, ktoré je vhodné pre opakované krátkodobé turistické cesty do zahraničia napr. letné a zimné dovolenky [vrátane bežných zimných športov], nákupné cesty, návštevy príbuzných a priateľov v zahraničí, víkendové cesty a vianočné trhy, poznávacie zájazdy, wellness, kúpeľné a relaxačné pobyty.

Možnosti poistenia

Cestovné poistenie k platobným kartám alebo Cestovné poistenie k platobným kartám EXTRA?

Cestovné poistenie k platobným kartám

Cestovné poistenie k platobným kartám EXTRA

Možnosť zriadiť ku karte Maestro, MasterCard MasterCard
Typ cesty turistická cesta turistická alebo administratívna služobná cesta
Územná platnosť Európa, Tunisko, Turecko, Egypt, Maroko celý svet
Dĺžka jedného pobytu v zahraničí 40 dní 90 dní
Rodinné poistenie Vzťahuje sa na rodinných príslušníkov iba vtedy, keď cestujú spolu s držitelom karty Vzťahuje sa na rodinných príslušníkov aj vtedy, keď cestujú osobitne
Poistné krytie
liečebné náklady 50 000 € * 100 000 €
batožina 350 € * 800 €
zodpovednosť za škodu na veci tretej osoby 10 000 € * 15 000 €
zodpovednosť za škodu na zdraví alebo živote tretej osoby 10 000 € * 35 000 €
úrazové poistenie Nie 20 000 €
doplnkové asistenčné služby Nie Áno
Mám záujem Mám záujem
 • Možnosť zriadiť ku karte: Maestro, MasterCard
 • Typ cesty: turistická cesta
 • Územná platnosť: Európa, Tunisko, Turecko, Egypt, Maroko
 • Dĺžka jedného pobytu v zahraničí: 40 dní
 • Rodinné poistenie: Vzťahuje sa na rodinných príslušníkov iba vtedy, keď cestujú spolu s držitelom karty
 • Poistné krytie: 
 • liečebné náklady: 50 000 € *
 • batožina: 350 € *
 • zodpovednosť za škodu na veci tretej osoby: 10 000 € *
 • zodpovednosť za škodu na zdraví alebo živote tretej osoby: 10 000 € *
 • úrazové poistenie: Nie
 • doplnkové asistenčné služby: Nie
 • Možnosť zriadiť ku karte: MasterCard
 • Typ cesty: turistická alebo administratívna služobná cesta
 • Územná platnosť: celý svet
 • Dĺžka jedného pobytu v zahraničí: 90 dní
 • Rodinné poistenie: Vzťahuje sa na rodinných príslušníkov aj vtedy, keď cestujú osobitne
 • Poistné krytie: 
 • liečebné náklady: 100 000 €
 • batožina: 800 €
 • zodpovednosť za škodu na veci tretej osoby: 15 000 €
 • zodpovednosť za škodu na zdraví alebo živote tretej osoby: 35 000 €
 • úrazové poistenie: 20 000 €
 • doplnkové asistenčné služby: Áno

*  v prípade vykonávania zimných športov sa poistenie vzťahuje iba na liečebné náklady (nevzťahuje sa na zodpovednosť za škodu na veci tretej osoby alebo na zdraví a živote tretej osoby, ani na škody na športových potrebách)

Poistiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá má ku dňu začiatku poistenia 71 rokov a menej.

Poistenie si môžete dojednať v dvoch variantoch:

 • individuálne poistenie - pre držiteľa platobnej karty
 • rodinné poistenie – držiteľa platobnej karty a jeho rodinných príslušníkov -  manžela/-ku, alebo druha/-žku (osoba, s ktorou držiteľ platobnej karty žije najmenej jeden rok v spoločnej domácnosti) a každé dieťa držiteľa platobnej karty, jeho manžela/ky alebo druha/žky do 18. roku veku. Poistenie sa na deti vzťahuje do dňa dovŕšenia 19. roku dieťaťa.

Pri Cestovnom poistení k platobným kartám sa rodinné poistenie vzťahuje na rodinných príslušníkov iba vtedy, keď cestujú spolu s držiteľom platobnej karty.

Pri Cestovnom poistení k platobným kartám EXTRA sa rodinné poistenie vzťahuje na rodinných príslušníkov aj vtedy, keď cestujú osobitne.

Cestovné poistenie k platobným kartám a Cestovné poistenie k platobným kartám EXTRA si môžete dohodnúť priamo pri zriaďovaní platobnej karty alebo dodatočne.

Ak máte v Poštovej banke k osobnému účtu zriadený balík služieb MAXI s platobnou kartou, máte Cestovné poistenie k platobným kartám automaticky. V prípade záujmu môžete poistenie rozšíriť na variant Rodinného poistenia.

Ďalšie produkty z kategórie Cestovanie

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.