Ak si od 1. 6. 2016 uzatvoríte Detské poistenie pre nezbedníkov, získate detský ruksak. (Akcia platí do vyčerpania zásob)

Detské poistenie pre nezbedníkov je kľúčom k celoročnej finančnej ochrane pri nečakanej finančnej záťaži rodiny spôsobenej úrazom dieťaťa.

Je to lacný a komplexný spôsob ochrany pred nečakanými výdavkami po celý rok s garantovanou výškou poistnej sumy pri dožití.

Poistná doba
5 rokov6 rokov7 rokov8 rokov9 rokov10 rokov
Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia sa konca poistenia - poistná suma
500 € 600 € 700 € 800 € 900 € 1 000€
Poistenie smrti následkom úrazu - poistná suma
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€

Poistenie trvalých následkov úrazu s rastúcim plnením
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 1% do 20 % vrátane
[plnenie od 100 € do 2 000 €]
10 000 €
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 21% do 40 % vrátane
[plnenie od 4 200 € do 8 000 €]
20 000 €
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 41% do 60 % vrátane
[plnenie od 12 300 € do 18 000 €]
30 000 €
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 61% do 80 % vrátane
[plnenie od 24 400 € do 32 000 €]
40 000 €
poistná suma pre trvalé následky úrazu od 81% do 100 % vrátane
[plnenie od 40 500 € do 50 000 €]
50 000 €

Poistenie denného odškodného za dobu liečenia úrazu
denná dávka od 1. dňa pri splnení minimálneho počtu 15 dní nevyhnutného liečenia úrazu poisteného 5 €/deň

Poistenie hospitalizácie následkom úrazu
denná dávka od 2. dňa
10 €/deň

Poistenie pre prípad zlomenín
poistná suma pre zlomeniny krátkych kostí 50 €
poistná suma pre zlomeniny plochých kostí 100 €
poistná suma pre zlomeniny dlhých kostí 150 €

Poistenie pre prípad popálenín
poistná suma pre popáleniny s postihnutou plochou 5 % až 9 % povrchu tela 50 €
poistná suma pre popáleniny s postihnutou plochou 10 % až 19 % povrchu tela 100 €
poistná suma pre popáleniny s postihnutou plochou 20 % a viac povrchu tela 150 €
  • kvalitná poistná ochrana s voľbou výšky poistnej sumy
  • garantovaná výška dohodnutej poistnej sumy pri dožití
  • menšia finančná záťaž pre rodinu pri mesačnom platení poistného
  • platné na celom svete
  • trvalé následky úrazu s rastúcim plnením až do výšky 50 000 €
  • denné odškodné za dobu liečenia úrazu od 1. dňa vo výške 5 € za každý deň liečenia (pri splnení liečby dlhšej ako dva týždne)
  • hospitalizácia následkom úrazu od 2. dňa pobytu dieťaťa v nemocnici vo výške 10 € za každý deň pobytu
  • odškodné od 50 € do 150 € pri zlomeninách kostí a popáleninách dieťaťa

Poistenie je určené pre deti od 2 mesiacov do maximálne 15 rokov.

Vaše pripomienky
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.