Novinky

Blog

Podmienky verejného prísľubu

Podmienky verejného prísľubu pre klientov, ktorí si uzavreli poistenie na obchodnom mieste Slovenskej pošty Podmienk...

Tlačové správy

Poisťovňa Union už nadobudla 100% akcií Poštovej poisťovne

Poisťovňa Union kompletne prevzala Poštovú poisťovňu – v týchto dňoch totiž nadobudla jej 100% akcií, čím sa oficiáln...

Tlačové správy

Poštovej poisťovni sa darilo aj napriek koronakríze

Poštovej poisťovni sa historicky darilo a to aj napriek tomu, že rok 2020 bol výrazne poznačený pandémiou koronavírus...

Blog

Najčastejšie kladené otázky v súvislosti s predajom Poštovej poisťovne

Komu predávame Poštovú poisťovňu? Po rokovaniach s viacerými záujemcami sa Poštovej banke a Slovenskej pošte podaril...

Najčastejšie kladené otázky v súvislosti s predajom Poštovej poisťovne

Najčastejšie kladené otázky v súvislosti s predajom Poštovej poisťovne

ZOBRAZIŤ VIAC

Obchodné miesta