Novinky

Blog

Najčastejšie kladené otázky v súvislosti s predajom Poštovej poisťovne

Komu predávame Poštovú poisťovňu? Po rokovaniach s viacerými záujemcami sa Poštovej banke a Slovenskej pošte podaril...

Tlačové správy

Poštová poisťovňa dosiahla najlepší výsledok hospodárenia za posledných 11 rokov

V roku 2019 dosiahla Poštová poisťovňa kladný a stabilný hospodársky výsledok, pokračovala v raste poistného kmeňa a...

Tlačové správy

Aktuálne informácie súvisiace s mimoriadnym stavom

V období mimoriadneho stavu, ktorý zapríčinilo šírenie koronavírusu, Vás chceme ubezpečiť, že Poštová poisťovňa fungu...

Tlačové správy

Idete do rizikovej oblasti napriek zákazu vycestovať? Na cestovné poistenie sa v tom prípade nespoliehajte

Náklady na ošetrenie, prevoz, lieky, karanténu v podobe hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, ktoré vám vzniknú v...

Najčastejšie kladené otázky v súvislosti s predajom Poštovej poisťovne

Najčastejšie kladené otázky v súvislosti s predajom Poštovej poisťovne

ZOBRAZIŤ VIAC

Obchodné miesta