Ako poistiť inteligentné vybavenie domu?

Na inteligentné vybavenie sa síce nevzťahuje žiadne zvláštne poistenie, je však nutné, aby hodnota hardéru tejto technológie bola zahrnutá do poistnej sumy v predmete poistenia. Poistenie sa zároveň nevzťahuje na softvér.

Ak je takáto technológia prvkom zariadenia, ktoré je stavebnou súčasťou rodinného domu alebo bytu, napríklad vykurovania alebo klimatizácie, potom je vhodné mať poistenú nehnuteľnosť. Ak je takáto technológia súčasťou elektrospotrebičov domácnosti, napríklad chladničky alebo práčky, potom je vhodné mať poistené hnuteľné veci v domácnosti.

Každá poistená nehnuteľnosť a domácnosť musia spĺňať požiadavky na spôsob zabezpečenia, ktoré poisťovne uvádzajú vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dohodách. Je potrebné si uvedomiť, že poistná suma predstavuje limit poistného plnenia pre daného poisťovateľa, či už za jednu alebo všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v jednom poistnom roku. V prípade niektorých rizík existujú podľa typu prevencie dokonca zvýšené limity.


Individuálne riešenia

Ak je napríklad nehnuteľnosť poistená na hodnotu 100 tisíc eur a domácnosť na hodnotu 10 tisíc eur, treba spĺňať jednotlivé úrovne zabezpečenia a k nim prislúchajúce limity poistného plnenia. Tie sú rozdielne, ak ide o trvalo obývanú domácnosť alebo rekreačnú domácnosť.
V prípade, že sa v domácnosti nachádzajú veci vyššej hodnoty, napríklad umelecké diela, kožušiny, drahšie bicykle, klimatizácia či alarm, podmienky a spôsob zabezpečenia sú prísnejšie.


„Zároveň treba zohľadniť fakt, že v inteligentných domácnostiach môže byť aj vyššie riziko prepätia, keďže rozvody sa často riešia slaboprúdom. Routerom či domovým zvončekom prejde prepätie ľahšie, ak tam nie je žiadna prepäťová ochrana. Takže to má svoje prednosti i nedostatky. Skôr by som povedala, že ide skôr o individuálne nastavenie poistenia a limitov zabezpečenia pri drahších nehnuteľnostiach. Tam už poisťovne, samozrejme, vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia,“ upozorňuje
Jana Ivaničová


Niekedy stačí aj málo

Dobrou správou je, že nemusíte investovať obrovské sumy, ak chcete

efektívnu ochranu svojho domu. Napríklad, hlásič dymu či požiaru možno kúpiť za pár eur a napojíte ho na väčšinu alarmov – čo znamená, že je to lacná, no výborná prevencia pred vznikom požiaru, ktorý môže mať katastrofálne následky. Podobným prínosom je aj takzvaný stop systém na plynových sporákoch, ktorý sa v nových domácnostiach stáva už takmer štandardom. Problémom však stále zostáva, že väčšina požiarov vzniká z komínov a sviečok, ktoré ľudia ponechajú bez dohľadu.


„Ak si klient zvolí vyšší stupeň zabezpečenia, a teda aj ochrany svojhomajetku, poisťovne to nezohľadňujú v cene poistného, resp. v bonusoch.

Používanie inteligentného systému však môže výrazne ovplyvniť trendy v oblasti poisťovníctva – napríklad priniesť zvýšenie počtu rizík či, naopak, elimináciu istých rizík v poistných zmluvách.

Znižovanie škodovosti môže zasa v budúcnosti pozitívne ovplyvniť aj cenu poistného pre klienta a priniesť nové výhodné inovácie v rámci produktov poistenia nehnuteľností a domácností,“ dodáva Jana Ivaničová.