Cestujte bez obáv s CESTOVNÝM POISTENÍM

Cestovanie a spoznávanie nových krajín a miest patrí medzi najobľúbenejšie aktivity trávenia voľného času. Len zriedka sa nájde človek, ktorý nerád cestuje. Či už sú to dlhšie letné či zimné dovolenky, predĺžené víkendy vo veľkomestách, alebo len jednodňové výlety za nákupmi. Väčšina z nás vycestuje do zahraničia viac ako jedenkrát za rok. Dovolenka sa môže stať aj nepríjemnou spomienkou, a to v prípade, ak nastanú neočakávané udalosti (choroba, krádež batožiny) a my sme sa pred dovolenkou zabudli poistiť. Taká dovolenka sa potom môže poriadne predražiť. Z výletov si predsa chceme odnášať len pekné spomienky a suveníry, pričom faktúry za zdravotnú starostlivosť k nim určite nepatria.

Ideálnym spôsobom, ako sa vyhnúť podobným nepríjemnostiam, je uzatvoriť si k platobnej karte v Poštovej banke CESTOVNÉ POISTENIE. Potom sa už nemôže stať, že sa zabudnete pred vycestovaním do zahraničia poistiť. Navyše máte o jednu starosť, na ktorú treba myslieť, menej. Veľkých pozitívnom pre vás je územná platnosť, ktorá pokrýva celý svet. Môžete sa spoľahnúť na to, že ak aj cestujete na druhý koniec sveta, budete poistení. Počet ciest do roka nie je obmedzený. Jediným obmedzením je dĺžka trvania jednej cesty, ktorá nemôže presiahnuť 60 dní.

V minulosti bolo zvykom poisťovať sa jednorazovo (krátkodobo) tesne pred dovolenkou. Dnes čoraz viac ľudí využíva CELOROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE. Okrem toho, že odpadá starosť uzatvoriť si poistenie pred každou dovolenkou, je takéto poistenie  navyše aj lacnejšie v porovnaní s opakovaným poisťovaním sa jednorazovo.

Poštovej poisťovni sme mysleli na všetko a vyskladali sme užitočný balík CESTOVNÉHO POISTENIA. Veľmi obľúbený je rodinný variant, s ktorým je poistená/-ý aj vaša manželka/manžel alebo družka/druh a vaše deti do 18. roku veku. Poistenie vám navyše platí aj vtedy, ak cestujete na služobnú cestu administratívneho charakteru. Vaše dieťa sa možno chystá do tábora k moru alebo na školský výlet do zahraničia. S rodinným variantom CESTOVNÉHO POISTENIA môže cestovať vaše dieťa aj samo a CESTOVNÉ POISTENIE mu stále platí.

Počas dovolenky môžu nastať aj iné nepríjemnosti, ako sú choroba alebo krádež. Môže nastať situácia, keď neúmyselne spôsobíte škodu tretej osobe na majetku alebo na zdraví a táto si bude od vás škodu nárokovať. V takej chvíli budete radi, že máte poistením krytú právnu ochranu v zahraničí  a taktiež poistenie zodpovednosti, z ktorého bude vyplatená prípadná škoda poškodenej osobe.

CESTOVNÉ POISTENIE K PLATOBNÝM KARTÁM využijete aj na dovolenke na Slovensku. Ak chodievate na turistiku, užitočné pre vás môže byť poistenie zásahu Horskej záchrannej služby v SR. Osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti je povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. V CELOROČNOM CESTOVNOM POISTENÍ od Poštovej poisťovne sú tieto náklady hradené až do sumy 5 000 eur.

CESTOVNÉ POISTENIE K PLATOBNÝM KARTÁM môžete využívať za naozaj dostupnú cenu. Individuálny variant CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA za 15,60  eur ročnerodinný variant CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA môžete mať len za 24,18 eur ročne. S  naším poistením už môžete myslieť iba na tie príjemné veci, ktoré sa spájajú s cestovaním.

Viac informácií o CESTOVNOM POISTENÍ K PLATOBNÝM KARTÁM nájdete na internetovej stránke poisťovne.

Ak vám predsa len viac vyhovuje krátkodobé CESTOVNÉ POISTENIE, ktoré si uzatvárate pred každou cestou do zahraničia, môžete tak urobiť ONLINE na internetovej stránke poisťovne.