• Úvodná stránka
  • >
  • Infoservis
  • >
  • Blog
  • >
  • Dovolenku máte vybranú, premýšľate ešte o cestovnom poistení? Pozrite si modelový prípad cestovného poistenia v Poštovej poisťovni:

Dovolenku máte vybranú, premýšľate ešte o cestovnom poistení? Pozrite si modelový prípad cestovného poistenia v Poštovej poisťovni:

Na štandardnú dvojtýždňovú dovolenku v rámci EU pôjde rodina s dvoma deťmi do 10 rokov.

Poistené budú mať liečebné náklady, batožinu a zodpovednosť za škodu.

  • 09.07.2018
  • Blog
  • Ing. Miroslav Karovič

​Pre jednorazové cesty do zahraničia v rámci Európy sa dojednáva CP cez webovú stránku poisťovne (CP ONLINE). Cena je 55,86 €. Maximálny limit pre liečebné náklady je 120 000 €, pre batožinu 800 €, pre zodpovednosť 100 000 €, pre trvalé následky úrazu 4 000 € a smrť následkom úrazu 4 000 €.

Ak si klient s účtom v Poštovej banke zaplatí poistenie platobnou kartou, tak vďaka programu odmeňovania Poštovej banky Peniaze S5 získa vrátenie 20 % poistného späť na svoj účet.

Pre opakované cesty do zahraničia v rámci celého sveta počas celého roka sa dojednáva CP ako doplnková služba k platobnej karte banky. Cena pre celú rodinu pre neobmedzený počet ciest s max. dĺžkou trvania jednej cesty 60 dní je 24,18 €/rok. Maximálny limit pre liečebné náklady je 100 000 €, pre batožinu 500 €, pre zodpovednosť za škodu na živote a zdraví 30 000 €, pre zodpovednosť za škodu na majetku 10 000€, pre zásah horskej služby v SR 5 000 €.

Veľkou výhodou cestovného poistenia priamo k platobnej karte je v tom, že poistenie je platné počas celého roka a vzťahuje sa na všetky cesty do zahraničia maximálne do 60 dní, pre držiteľa platobnej karty, jeho manželku/manžela, družku/druha a deti do 18 rokov veku. Jednotlivé poistené osoby môžu pritom cestovať aj samostatne. Na poisťovanie sa na jednotlivé cesty individuálne počas roka tak netreba pred každou cestou myslieť. Cena tohto poistenia je aj pri rodinnom variante veľmi dostupná.

Viac informácií nájdete na našej stránke: http://www.ppabk.sk/produkty/cestovanie/

Ing. Miroslav Karovič, Produktový manažér, Poštová poisťovňa, a. s.