Najčastejšie kladené otázky v súvislosti s predajom Poštovej poisťovne

Milí klienti, chceme Vás ubezpečiť, že predaj Poštovej poisťovne , a.s. Poisťovni Union  a.s. nemá žiadny vplyv na podmienky vášho poistenia, rozsah zmluvnej poistnej ochrany a všetky záväzky Poštovej poisťovne, ku ktorým sa zmluvne zaviazala. Pre úplnosť uvádzame, že platobné údaje pre úhradu poistného zostávajú tiež nezmenené. Proces predaja Poštovej poisťovne ešte nie je ukončený. Po podpise zmluvy nasledujú ďalšie formálne kroky, najmä schvaľovanie dozorujúcimi orgánmi, ktorými sú NBS a Protimonopolný úrad. Avšak ani potom sa pre vás v zásade nič nezmení. Všetky záväzky Poštovej poisťovne na seba prevezme Poisťovňa Union. O všetkých podrobnostiach vás budeme včas informovať.

  • 15.12.2020
  • Blog
  • -
  • 7 min čítania

Komu predávame Poštovú poisťovňu?

Po rokovaniach s viacerými záujemcami sa Poštovej banke a Slovenskej pošte podarilo dohodnúť na podmienkach predaja práve s Union poisťovňou, a. s.. Existujúci kmeň našich klientov Poštovej poisťovne (161-tisíc poistencov) tak odovzdáme silnému hráčovi na trhu so širokou ponukou produktov a služieb, ktorý dokáže uspokojiť požiadavky a potreby klientov.

Ako sa finálny predaj poisťovne dotkne jej klientov?

Ide približne o 161-tisíc poistencov. Tých sa predaj z právneho hľadiska v podstate nedotkne. Všetky záruky predchádzajúcej poisťovne na seba prevezme Union poisťovňa. To sa týka aj podmienok v poistných zmluvách. Keď bude predaj dokončený a schvália ho aj dozorujúce orgány, poistencom by mala prísť informácia o prevzatí spoločnosti novým majiteľom.

Kto je Union poisťovňa?

Union poisťovňa pokrýva nielen oblasť životného, neživotného poistenia, ale vďaka sesterskej spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, a.s. poskytuje aj verejné a individuálne zdravotné poistenie. Spoločnosť je od svojho vzniku hodnotená ako jedna z najlepších zdravotných poisťovní na Slovensku z pohľadu kvality služieb poskytovaných klientom, ako aj na základe spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Jej vlastníkom je zahraničná finančná a poisťovacia spoločnosť Achmea B.V. Vďaka tomu má možnosť využívať bohaté medzinárodné skúsenosti holandskej finančnej skupiny.

Čo bude nasledovať po podpise zmluvy o predaji Poštovej poisťovne a čo to znamená pre jej klientov?

Po podpise zmluvy, ku ktorému došlo 11. decembra 2020, bude nasledovať schvaľovací proces dozorujúcimi orgánmi. Až vtedy Poštová poisťovňa bude môcť zmeniť svojho majiteľa, o čom bude informovať aj svojich poistencov. Predpokladaný termín uskutočnenia tohto kroku je 2. kvartál 2021. Poisťovňa bude dovtedy súčasťou skupiny Poštovej banky, v rámci ktorej bude i naďalej ponúkať aktuálne produkty na pobočkách a pracoviskách pošty. Dovtedy sa ani pre jej poistencov nič nemení. Naďalej sú klientmi Poštovej poisťovne, ktorú nájdu v pobočkovej sieti Poštovej banky a Slovenskej pošty.

Prečo Poštová banka predáva Poštovú poisťovňu?

Poštová poisťovňa je jednou z najmenších na slovenskom trhu a jej organický rast je bez veľkej zahraničnej poistnej matky veľmi limitovaný. Navyše, v nestabilnom legislatívnom a regulovanom prostredí je schopnosť Poštovej poisťovne reagovať na zmeny a zvyšovanie nákladovosti obmedzená. Pre Poštovú banku nemá ekonomický zmysel držať malú poisťovňu, hoci je aj jedna z najefektívnejších. Preto sa vedenie Poštovej banky rozhodlo pre jej predaj. Urobilo tak po spoločnej dohode so Slovenskou poštou.