Podmienky verejného prísľubu

Podmienky verejného prísľubu, ktorý vydáva Poštová poisťovňa, a. s. pre poistné zmluvy k produktom Úrazové poistenie Plus, Detské poistenie pre nezbedníkov a Životné poistenie Mozaika s dátumom uzatvorenia od 01.09.2021 do 30.11.2021 nájdete v nasledovných dokumentoch: