Pomôžeme vám zmierniť následky živelnej pohromy

 • 15.04.2019
 • Blog
 • -
 • 3 min čítania

Veterné smršte, letné búrky, povodne... počasie vie čoraz častejšie zmariť nielen naše cestovateľské plány, ale aj poškodiť naše domovy. Vedeli ste, že v dôsledku klimatickej zmeny narastá počet poistných udalostí a poistných škôd na majetku ktoré boli spôsobené práve meteorologickými javmi?

Je úplne jedno, či žijete v rodinnom dome, alebo v byte. Výčiny počasia a techniky človek neovplyvní. Či už ide o prírodné katastrofy, ako sú povodne alebo záplavy, ktoré sú, bohužiaľ, aj dnes realitou na niektorých územiach Slovenska alebo o nehody v domácnosti, ako je napríklad prasknuté potrubie či pokazená práčka. No a v neposlednom rade je to aj možný vandalizmus či krádeže.

mozaika

Slovensko je ohrozené najmä predpokladaným nárastom intenzity letných búrok, čo môže mať za následok vyššie škody spôsobené krúpami, silným vetrom či prívalovými dažďami.

Zabezpečte váš domov proti všetkým neočakávaným situáciám. Ako? Riešením môže byť aj poistenie bývania PostDom od Poštovej poisťovne.

Proti čomu všetkému vás poistíme? Proti následkom po:

  • víchrici, povodni, požiari, výbuchu plynu, údere blesku a po iných živelných či prírodných katastrofách,
  • škodách spôsobených unikajúcou vodou z vodovodných zariadení (práčka, prasknuté potrubie…),
  • krádeži vlámaním alebo po lúpežnom prepadnutí,
  • rozbití skla,
  • škode, ktorú spôsobíte iným osobám na území SR.

S poistením bývania PostDom máte zároveň aj možnosť poistiť svoj majetok proti škodám vzniknutým po vandalizme či rizikám skratu alebo prepätia na elektronických zariadeniach, ktoré patria k nehnuteľnosti. Tiež si môžete pripoistiť škody spôsobené na elektrospotrebičoch v domácnosti v dôsledku skratu alebo prepätia. Vieme poistiť váš dom, byt aj rekreačnú stavbu, a to aj takú, ktorá ešte nie je obývaná, resp. skolaudovaná.

Aké sú hlavné výhody poistenia bývania?

V prípade neočakávaných situácií a prírodných katastrof, si  vďaka poisteniu udržíte vašu ekonomickú stabilitu. Nebudete si musieť požičiavať na opravu strechy, vymaľovanie bytu či výmenu potrubia.

Poistenie od Poštovej poisťovne nemá znížené limity poistného plnenia pri požiari, údere blesku, povodniach, víchriciach, zosuvoch pôdy, krupobití či iných katastrofálnych udalostiach. Výhodou je bez pochýb aj to, že vďaka poisteniu nehnuteľnosti získate automatickú ochranu poistnej hodnoty nehnuteľnosti pred infláciou.

A v prípade katastrofických poistných udalostí pri poistení rodinného domu alebo bytu môžete získať zároveň aj príspevok na náhradné ubytovanie a skladovanie poistených vecí všetkých príslušníkov vašej domácnosti v prenajatých priestoroch

Tip pre vás: ZĽAVA vo výške 15 % z ročného poistného za poistenie nehnuteľnosti pri využití úveru na bývanie od Poštovej banky. Navyše ZĽAVA 20 % z ročného poistného, ak si zároveň poistíte aj domácnosť.

Poistiť si bývanie je jednoduché. Stačí, ak navštívite pobočku Poštovej banky a radi vám zodpovieme na všetky otázky. Prečítajte si viac informácií o poistení bývania PostDom, ale aj o ďalších tipoch poistenia.