Téma "poistenie" môže byť zaujímavá aj pre deti na základných školách

  • 17.05.2019
  • Blog
  • -
  • 3 min čítania

Zmena postoja ľudí k peniazom musí byť riešená systematicky a od základu. Preto v Poštovej banke vzdelávame učiteľov aj žiakov vďaka grantovým programom Nápad pre školyKaždá škola. Sme radi, že ani našim zamestnancom nie je vzdelanie mladších generácií ľahostajné a radi sa s nimi podelia o svoje zručnosti. Dušana Petelenová z oddelenia riadenia rizík v Poštovej poisťovni je jednou z nich.

V rámci projektu Aplikovaná výučba v praxi, ktorú zorganizovala základná škola v Senci, bola Dušana oslovená, aby žiakom prezentovala svoju náplň práce a dôležitosť poistenia v živote. Na začiatku bolo náhodné stretnutie s pani učiteľkou a nápad, ktorý bol vydarene zakomponovaný do výučby. Dušana sa zapojila do vyučovania aj s ďalšími rodičmi, ktorí prišli prezentovať svoje povolania. „Keďže každý sme odborníkom v nejakej oblasti, cieľom bolo obohatiť deti iným pohľadom na praktickú stránku vzdelania,“ dodáva.  

Deťom som pripravila krátku prednášku o rizikách. Zhovárali sme sa o náhodných udalostiach, o potrebe zbaviť sa strachu z nepríjemných udalostí, škôd a ich následkov. Rozobrali sme vlastné skúsenosti a celkom prirodzene sme sa preniesli aj do oblasti  poistenia ako jednej z foriem riadenia rizika a kontroly svojho strachu.“

Pozornosť a záujem o tému poistenia našu kolegyňu príjemne prekvapil. Sami vieme, že udržať pozornosť viac než 15 minút, je náročné a pri školákoch dvojnásobne. Dušana si však poradila a deťom pripravila zaujímavé aktivity vo forme interaktívnych hier. „Spoločne sme si zahrali hru, kde sa deti samé pokúsili uzavrieť cestovné poistenie na cestu okolo sveta. Rozmýšľali, aké udalosti ich môžu stretnúť, priraďovali im priority a nastavovali si balík na krytie nimi vybraných poistných rizík. Zvládli to bravúrne,  doslova ma úplne „odrovnalo“, ako rýchlo a komplexne rozmýšľajú. Dokonca sme podpísali niekoľko poistných zmlúv.“

Deti je potrebné vzdelávať v oblasti financií už odmalička – všetky informácie vedia neskôr zužitkovať v každodennom živote, v učení rozmýšľať dopredu a pokúsiť sa riadiť riziko a strach z jeho prípadných následkov aj vďaka poisteniu. Dušana plánuje pokračovať vo workshopoch na ďalších základných školách a byť tak príkladom nielen pre svojich kolegov, ale aj ostatné firmy. „Deti boli z prednášky nadšené, hlavne z podpisovania poistných zmlúv. Myslím, že získali oveľa jasnejšiu predstavu, o čom je poistenie, ako sa ráta a najmä kedy a čo si treba poistiť. Možno sa im trochu zmení pohľad na matematiku a azda medzi nimi vyrastie aj zopár mojich budúcich kolegov,“ dodáva Dušana, ktorá si myslí, že podobné vzdelávanie žiakov na základných školách pomáha učiteľom objaviť v žiakoch talent a kľúčové vlastnosti na výber budúceho povolania, rovnako tak deťom dáva možnosť utvoriť si názor, čím by sa v dospelosti chceli živiť.

vzdelavanie deti