Poisťovňa Union už nadobudla 100% akcií Poštovej poisťovne

Poisťovňa Union v týchto dňoch kompletne prevzala Poštovú poisťovňu – nadobudla už 100% jej akcií, čím sa oficiálne stala jej výhradným vlastníkom. Proces zlučovania oboch poisťovní sa tak posunul do ďalšej fázy. Pre klientov Poštovej poisťovne sa však touto transakciou fakticky nemení nič – ich zmluvy ostávajú platné za pôvodných podmienok. Zároveň by sme Vás chceli informovať, že aktualizované informácie o ochrane osobných údajov pre dotknuté osoby nájdete v časti Spracovanie osobných údajov našej webovej stránke.

Poisťovňa Union kompletne prevzala Poštovú poisťovňu – v týchto dňoch totiž nadobudla jej 100% akcií, čím sa oficiálne stala jej výhradným vlastníkom. Proces zlučovania oboch poisťovní sa tak posunul do ďalšej fázy. „Predpokladáme, že do konca tohto roka už budeme fungovať ako jeden veľký poisťovací dom. Tešíme sa, že náš poistný kmeň sa rozšíri o viac ako 160-tisíc klientov,“ hovorí Michal Špaňár, generálny riaditeľ Unionu a súčasne aj Poštovej poisťovne.

Súčasťou transakcie je aj dohoda o distribúcii poistenia v sieti Poštovej banky (365.banky) a na 1 500 pobočkách Slovenskej pošty, vďaka čomu získa Union nové predajné miesta a distribučné kanály. „Výrazne sa rozšíria možnosti nášho pôsobenia, a to nielen v oblasti životného, ale aj neživotného poistenia. Vďaka tomu bude možné byť k našim klientom oveľa bližšie a uspokojiť požiadavky a potreby aj náročnejších klientov“ hovorí M. Špaňár.

Poštová banka, ktorá väčšinovo vlastnila Poštovú poisťovňu, predala Unionu svoj celý podiel. Zvyšných 20 % patrilo Slovenskej pošte, ktorá rovnako súhlasila s predajom svojej časti. Pre klientov Poštovej poisťovne sa však touto transakciou fakticky nemení nič – ich zmluvy ostávajú platné za pôvodných podmienok.