Kontakty

Všetky kontaktné údaje prehľadne na jednej stránke.

Ústredie

Poštová poisťovňa, člen skupiny Union

Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

IČO: 31 405 410
IČ DPH: SK7020000680

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 953/B

Infolinka

02 3300 0031

Operátori sú Vám k dispozícii každý deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 hod. do 17.00 hod. Mimo štátnych sviatkov.

Kontaktný formulár - Vaše pripomienky

Kontakt pre médiá

Hovorkyňa Poštovej poisťovne

Na vaše otázky vám ochotne odpovie Beáta Dupaľová Ksenzsighová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne.

Beáta Dupaľová Ksenzsighová

Mobil: +421 907 466 759

E-mail: Beata.Dupalova@union.sk

Beata D.

Nahlásenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť môžete nahlásiť na tejto stránke.

Sťažnosti a podnety