Kontakty

Všetky kontaktné údaje prehľadne na jednej stránke.

Ústredie

Poštová poisťovňa, a. s.

Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

IČO: 31 405 410 IČ DPH: SK7020000680

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 953/B

Infolinka

+421 2 3300 0031

Operátori sú Vám k dispozícii každý deň od 8.00 hod. do 19.00 hod. a počas víkendu od 9.00 hod. do 17.00 hod. Mimo štátnych sviatkov.

Kontaktný formulár - Vaše pripomienky

Kontakt pre médiá

Hovorkyňa Poštovej banky

Lýdia Žáčková

Mobil: +421 910 511 452

E-mail: pr@pabk.sk

Písomný kontakt

Poštová poisťovňa, a.s.,

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Nahlásenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť môžete nahlásiť na tejto stránke.

Sťažnosti a podnety