Manažment poisťovne

Predstavenstvo Poštovej poisťovne

Ing. Zuzana Adamová - predseda predstavenstva
Bc. Jozef Kiss, MA – podpredseda predstavenstva
Mgr. Daniel Vida 
– člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Andrej Zaťko - predseda dozornej rady
Mgr. Peter Helexa - podpredseda dozornej rady
Ing. Peter Hajko - člen dozornej rady