Manažment poisťovne

Predstavenstvo Poštovej poisťovne

Ing. Zuzana Adamová - predseda predstavenstva
Mgr. Daniel Vida – podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Šimovčík – člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Andrej Zaťko - predseda dozornej rady
Ing. Róbert Gálik, MBA - podpredseda dozornej rady
Ing. Peter Hajko - člen dozornej rady