Manažment poisťovne

Predstavenstvo Poštovej poisťovne

Ing. Zuzana Adamová - predseda predstavenstva
Mgr. Jozef Kiss, MA – podpredseda predstavenstva
Mgr. Michal Knap 
– člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Andrej Zaťko - predseda dozornej rady
Ing. Martin Ľupták, PhD. - podpredseda dozornej rady
Ing. Peter Hajko - člen dozornej rady