Právne informácie a bezpečnosť

Súbory cookies

Súbory cookies

Poštová poisťovňa, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava ( ďalej len „Poisťovňa“) . Ako člen Skupiny Poštovej banky, a.s., prevádzkujúcej webové stránky členov Skupiny Poštovej banky, a.s. používa cookies na zlepšovanie svojich služieb (ďalej len „cookies“). V  zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies.