Cestovné poistenie k platobným kartám

Cestujte celý rok bez starostí.

O poistení

K platobným kartám od Poštovej banky si môžete vybaviť cestovné poistenie, ktoré je vhodné pre opakované krátkodobé turistické cesty do zahraničia napr. letné a zimné dovolenky [vrátane bežných zimných športov], nákupné cesty, návštevy príbuzných a priateľov v zahraničí, víkendové cesty a vianočné trhy, poznávacie zájazdy, wellness, kúpeľné a relaxačné pobyty.

Možnosti poistenia

Cestovné poistenie k platobným kartám

Možnosť zriadiť ku karte Maestro, MasterCard
Typ cesty turistická alebo administratívna služobná cesta
Územná platnosť celý svet
Dĺžka jedného pobytu v zahraničí 60 dní
Rodinné poistenie Vzťahuje sa na rodinných príslušníkov aj vtedy, keď cestujú osobitne
Poistné krytie
liečebné náklady 100 000 €
batožina 500 €
zodpovednosť za škodu na veci tretej osoby 10 000 €
zodpovednosť za škodu na zdraví alebo živote tretej osoby 30 000 €
Zásah horskej záchrannej služby v SR 5 000€
Právna ochrana v zahraničí 5 000€
doplnkové asistenčné služby Áno

Kto sa môže poistiť?

Poistiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá má ku dňu začiatku poistenia 71 rokov a menej.

Poistenie si môžete dojednať v dvoch variantoch:

  • individuálne poistenie - pre držiteľa platobnej karty
  • rodinné poistenie – držiteľa platobnej karty a jeho rodinných príslušníkov -  manžela/-ku, alebo druha/-žku (osoba, s ktorou držiteľ platobnej karty žije najmenej jeden rok v spoločnej domácnosti) a každé dieťa držiteľa platobnej karty, jeho manžela/ky alebo druha/žky do 18. roku veku. Poistenie sa na deti vzťahuje do dňa dovŕšenia 19. roku dieťaťa.

Pri Cestovnom poistení k platobným kartám sa rodinné poistenie vzťahuje na rodinných príslušníkov aj vtedy, keď cestujú osobitne.

Ako sa poistiť

Cestovné poistenie k platobným kartám si môžete dohodnúť priamo pri zriaďovaní platobnej karty alebo dodatočne. V prípade záujmu nás kontaktujte

V prípade záujmu môžete poistenie rozšíriť na variant Rodinného poistenia.