Financie

Poistite si splátky úveru pred nečakanými životnými situáciami.

Poistenie osobných vecí

Poistenie osobných vecí

Poskytuje vám poistné krytie finančnej straty, ktorá vám môže vzniknúť v dôsledku straty alebo krádeže vašich osobných vecí.

Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie

Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie

Vyhnite sa obavám zo splácania úveru na bývanie.

Poistenie platieb

Poistenie platieb

Nám nie je jedno, či splácate svoje účty, keď ste chorí.

Poistenie schopnosti splácať úver

Poistenie schopnosti splácať úver

Vyhnite sa obavám zo splácania úveru.

Poistenie schopnosti splácať úver - SSD

Poistenie schopnosti splácať úver - SSD

Vyhnite sa obavám zo splácania spotrebiteľského úveru od Silverside, a. s.