SIPO poistenie Plus

O poistení

SIPO poistenie Plus vás ochráni v prípade:

 • invalidity následkom úrazu (70% a viac v porovnaní so zdravou osobou)
 • straty zamestnania (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)
 • pracovnej neschopnosti následkom úrazu (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)

SIPO poistenie môžete uzatvoriť na každej pošte iba za 0,97 € mesačne.

Čo získate vďaka poisteniu?

Aké vám bude vyplatené poistné plnenie, v prípade uznanej poistnej udalosti?

 • pri pracovnej neschopnosti následkom úrazu je poistné plnenie až do výšky 600€ (6 x 100 € mesačne), za jednu PN následkom úrazu (aj keby PN trvala dlhšie), ktoré môžete využiť na zaplatenie akýchkoľvek Vašich potrieb.
 • pri strate zamestnania a následnej nezamestnanosti je poistné plnenie až do výšky 600 € (6 x 100 € mesačne), aj keby trvala dlhšie.
 • pri invalidite následkom úrazu je vám jednorazovo vyplatená poistná suma vo výške 1000 €. Výplatou poistnej udalosti poistenie zaniká.

Aké sú podmienky vzniku poistenia?

Poistenie môže vzniknúť, pokiaľ spĺňate nasledovné podmienky pre vznik poistenia:

 • ste mladší ako 62 rokov,
 • máte Poštovú kartu (s bonusovou alebo platobnou funkcionalitou),
 • nie ste poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

 • telefonicky: 02 / 3300 0031, e-mailom: skodyosoby@postpo.sk
 • priamo v Poštovej poisťovni, a. s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava