Poistenie pohrebných nákladov

Zamýšľate sa nad tým, z akých financií budú vaši najbližší hradiť náklady spojené s pohrebom? Pomôžeme vašim najbližším zvládnuť túto ťažkú životnú udalosť.

O poistení

Ponúkame vám najdostupnejší nástroj na zmiernenie finančných nákladov pri náhlej udalosti akou je úmrtie príbuzného - Poistenie pohrebných nákladov.

Zmyslom poistenia je kryť náklady spojené s pohrebom a finančne zabezpečiť pozostalých.

 • Ide o poistenie pre prípad smrti poisteného, pričom poistná doba plynie do momentu úmrtia poisteného.
 • Poistiť sa môže každý vo veku od 25 do 70 rokov ak spĺňa podmienky na základe vyplnenia otázok v poistnej zmluve.
 • K uzatvoreniu poistenia vám stačí preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poisťovňa vyplatí vašim príbuzným dohodnutú sumu a pomôže im tak zvládnuť ťažkú životnú situáciu. Výhodou poistenia je jeho nízka cena. Suma, ktorú poisťovňa vyplatí vašim pozostalým sa nezdaňuje a nepodlieha ani dedičskému konaniu. To znamená, že príbuzní majú peniaze k dispozícii rýchlejšie a môžu ich použiť na pokrytie nákladov spojených so smútočným obradom alebo kúpou náhrobného kameňa.

 

Aké sú výhody nášho poistenia pohrebných nákladov?

 • nízka cena pre každého, vypočítaje si výšku vášho poistného pomocou našej poistnej kalkulačky,
 • môžete si vybrať výšku poistnej sumy (2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 4 500 € alebo 5 000 €),
 • nemusíte absolvovať zdravotné prehliadky,
 • poistné plnenie vám štát nezdaní a nevstupuje do dedičského konania,
 • môžete si vybrať ľubovoľnú oprávnenú osobu, alebo viac osôb, ktorým sa vyplatí poistné plnenie,
 • doplnkové administratívne služby a zmeny v súvislosti s poistením vám vykonáme bez poplatkov (napr. zmena adresy, zmena oprávnenej osoby, zmena spôsobu platenia poistného a pod.).

Aká je poistná doba a doba platenia poistného?

 • doba platenia poistenia závisí od vstupného veku poisteného – viete si ho veľmi rýchlo a jednoducho zistiť z letáka, alebo vypočítať prostredníctvom poistnej kalkulačky,
 • po ukončení platenia poistného poistné krytie trvá aj naďalej, až do momentu úmrtia poisteného.

Kalkulačka pohrebných nákladov

Vstupný vek
25
70
Poistná suma
2000 €
5000 €
Doba platenia 20 rokov
Mesačné poistné
8,13