Kapitálové životné poistenie Klasik PLUS

Toto poistenie sa už nepredáva.