Poistenie pohrebných nákladov

Predaj ukončený k 1.1.2020

Radi vám ponúkneme Životné poistenie Užitočná poistka

O poistení

Vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka je pre každého z nás veľmi ťažké. Chceme vám pomôcť so zmiernením finančných nákladov v tejto ťaživej situácii.

Poistenie pohrebných nákladov je najdostupnejší nástroj pre každého, pretože:

 • váš zdravotný stav nebudeme posudzovať
 • poistíme každého vo veku 25 až 70 rokov
 • k uzavretiu zmluvy vám stačí iba občiansky preukaz

Od našich klientov vieme, že im poistné plnenie často pomôže zvládnuť najťažšiu životnú udalosť - úmrtie v rodine.
V tejto ťažkej chvíli dokážeme pozostalým (po doručení všetkých potrebných dokladov) vyplatiť plnenie do 48 hodín od písomného nahlásenia udalosti.
Suma, ktorú poisťovňa vyplatí vašim pozostalým sa nezdaňuje a nepodlieha ani dedičskému konaniu. To znamená, že príbuzní majú peniaze k dispozícii rýchlejšie a môžu ich použiť na pokrytie nákladov spojených so smútočným obradom alebo kúpou náhrobného kameňa.

 

Aké sú výhody nášho poistenia pohrebných nákladov?

 • férová cena pre každého bez ohľadu na zdravotný stav, pohlavie či zamestnanie
 • môžete si vybrať výšku poistnej sumy (1 500 €, 2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 4 500 € alebo 5 000 €),
 • nemusíte absolvovať zdravotné prehliadky ani zodpovedať otázky o Vašom zdravotnom stave,
 • poistné plnenie vám štát nezdaní a nevstupuje do dedičského konania,
 • môžete si vybrať ľubovoľnú oprávnenú osobu, alebo viac osôb, ktorým sa vyplatí poistné plnenie,
 • doplnkové administratívne služby a zmeny v súvislosti s poistením vám vykonáme bez poplatkov (napr. zmena adresy, zmena oprávnenej osoby, zmena spôsobu platenia poistného a pod.),
 • vypočítajte si výšku vášho poistného pomocou našej poistnej kalkulačky.

Aká je poistná doba a doba platenia poistného?

 • doba platenia poistenia závisí od vstupného veku poisteného – viete si ho veľmi rýchlo a jednoducho zistiť z letáka, alebo vypočítať prostredníctvom poistnej kalkulačky.
 • po ukončení platenia poistného poistné krytie trvá aj naďalej, až do momentu úmrtia poisteného.