SIPO poistenie

Predaj ukončený k 18.10.2017 - Radi vám ponúkneme SIPO POISTENIE PLUS

O poistení

SIPO poistenie vás ochráni v prípade:

  • straty zamestnania (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)
  • pracovnej neschopnosti (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)

V prípade poistnej udalosti vám poskytneme plnenie až do výšky 400 €, ktoré môžete využiť na zaplatenie vášho SIPO a ďalších platieb.

SIPO poistenie môžete uzatvoriť na každej pošte iba za 0,97 € mesačne.

Prečo by ste sa mali poistiť?

SIPO poistenie vás ochráni pri nečakaných životných situáciách, ako strata zamestnania alebo pracovná neschopnosť, pričom sa postará sa o to, aby ste mali na zaplatenie vašich účtov.

Čo získate vďaka poisteniu?

V prípade poistnej udalosti vám poskytneme plnenie až do výšky 400€, ktoré môžete využiť na zaplatenie vášho SIPO a ďalších platieb. Výška mesačnej platby, ktorú vám vyplatíme pri poistnej udalosti je 100 €, maximálne však 4 mesačné platby za jednu poistnú udalosť.

Aké sú podmienky vzniku poistenia?

Poistenie môže vzniknúť, pokiaľ spĺňate podmienky pre vznik poistenia:

  • ste mladší ako 62 rokov,
  • máte Poštovú kartu (s bonusovou alebo platobnou funkcionalitou),
  • nie ste poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty,
  • nie ste v pracovnej neschopnosti,
  • za posledných 12 mesiacov ste neboli v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
  • nie ste v skúšobnej dobe a v predchádzajúcich 12 mesiacoch ste boli nepretržite zamestnaní v pracovnom, štátnozamestnaneckom alebo služobnom pomere.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?