Životné poistenie k Hypotéke

Toto poistenie sa už nepredáva.

Ako oznámiť poistnú udalosť

V prípade poistnej udalosti nás bez zbytočného odkladu kontaktujte na telefónnom čísle Call centra poisťovne 02 3300 0031 alebo e-mailom na adrese skodyosoby@ppabk.sk.