Životné poistenie Mozaika - investičný variant

Životné poistenie Mozaika s hlavným poistením Poistenie pre prípad smrti spojené s investičným fondom.

Toto poistenie sa už nepredáva od 1.1.2018