Úrazové poistenie Plus

Ročne sa zraní v dôsledku úrazu každý desiaty Slovák. Naše poistenie Vám a Vašim blízkym ponúka finančnú pomoc pri riešení nečakaných životných udalostí, akými sú úrazy a ich následky.

O poistení

Úrazové poistenie Plus je kľúčom k celoročnej finančnej ochrane pri nečakanej finančnej záťaži spôsobenej úrazom a jeho liečením, prípadne úmrtím poisteného.. Taktiež Vám v priebehu trvania poistenia poskytuje veľmi praktické Asistenčné služby ZDARMA.

Úrazové poistenie Plus je finančne dostupný a komplexný spôsob ochrany, určený pre každého (kto spĺňa podmienky na vstup do poistenia – jedna otázka pre poisteného):

 • kto je vystavený rizikám úrazu v zamestnaní (napr. manuálne zamestnanie),
 • kto pravidelne cestuje do (alebo počas) práce autom alebo iným dopravným prostriedkom, prípadne pracuje ako profesionálny vodič,
 • kto rekreačne vykonáva nejakú športovú činnosť (napr. futbal, tenis),
 • kto vníma riziká prípadných úrazov aj pri práci doma alebo v záhrade (najviac úrazov sa stáva doma),
 • kto by chcel využívať aj praktické asistenčné služby zdarma,
 • kto chce riziko krytia následkov úrazu preniesť na poisťovňu.

Poistné krytia

Súbor úrazových poisteníZákladnýRozšírenýKomplexný
Smrť následkom úrazu 10 000 € 12 000 € 18 000 €
Smrť následkom dopravnej nehody - 12 000 € 18 000 €
Trvalé následky úrazu s rastúcim plnením 9 000 € 10 000 € 12 000 €
Denné odškodné za dobu liečenia úrazu 4 €/deň 5 €/deň 6 €/deň
Hospitalizácia následkom úrazu 8 €/deň 10 €/deň 12 €/deň
Zlomeniny (kosti: krátke, ploché, dlhé) - 30 € - 100 € 60 € - 200 €
Popáleniny podľa plochy postihnutia - 30 € - 100 € 60 € - 200 €
Poistenie pre prípad smrti
(Hlavné poistenie)
400 € / 700 € / 1000 €
Celkové mesačné poistné za Úrazové poistenie Plus 11 € 13 € 16 €

Výhody

 • dostupná cena poistenia od 11,00 € mesačne,
 • minimálna finančná záťaž pre rodinu pri mesačnom platení poistného,
 • kvalitná úrazová poistná ochrana s voľbou jej šírky pomocou výberu konkrétneho Súboru úrazových pripoistení k hlavnému poisteniu,
 • platné na celom svete,
 • dvojnásobné krytie smrti úrazom v dôsledku dopravnej nehody,
 • trvalé následky úrazu s rastúcim plnením až do výšky 50 000 €,
 • denné odškodné za dobu liečenia úrazu od 1. dňa vo výške 4 až 6 € za každý deň liečenia (pri splnení liečby dlhšej ako dva týždne),
 • hospitalizácia následkom úrazu od 2. dňa pobytu v nemocnici vo výške 8 až 12 € za každý deň pobytu v nemocnici,
 • odškodné až do 200 € pri zlomeninách kostí,
 • odškodné až do 200 € pri popáleninách,
 • hlavné poistenie vo forme poistenia pre prípad smrti na poistnú sumu (v závislosti od vstupného veku):
  • pre poisteného so vstupným vekom od 18 do 35 rokov poistná suma 1000 €,
  • pre poisteného so vstupným vekom od 36 do 50 rokov poistná suma 700 €,
  • pre poisteného so vstupným vekom od 51 do 65 rokov poistná suma 400 €;
 • ZDARMA Praktické asistenčné služby počas celého priebehu trvania Úrazového poistenia Plus vo forme:
  • Zdravotná asistencia (Lekár na telefóne, Odvoz poisteného z nemocnice,  
   Sprevádzanie poisteného k lekárovi na kontrolu),
  • Praktická asistencia v domácnosti (Havárie v domácnosti, Pomoc v prípade zablokovania dverí, Porucha domáceho spotrebiča);

Poistenie je určené pre osoby od dovŕšenia 18 roku veku života až po vstupný vek 65 rokov.