Životné poistenie Užitočná poistka

Sme tu pre vás v každej situácii. Život je plný nečakaných udalostí, ktoré sú často krát spojené aj s nečakanými finančnými nákladmi. Naše Životné poistenie Užitočná poistka vám pomôže s ich zvládnutím, navyše bez akéhokoľvek oceňovania zdravotného stavu.

Naši klienti oceňujú, že im poistné plnenie často pomôže zvládnuť i tú najťažšiu životnú udalosť - úmrtie v rodine. V tejto ťažkej chvíli dokážeme pozostalým zaslať plnenie do 3 pracovných dní od doručenia všetkých potrebných dokladov.

Životné poistenie Užitočná poistka - Kalkulačka

Výšku poistnej sumy, ktoré je pre vás najvhodnejšia, si môžete jednoducho vypočítať vďaka našej online kalkulačke a my vás budeme v prípade záujmu o poistenie kontaktovať:

Užitočná poistka

Vstupný vek
18
65
Poistná suma
1500 €
5000 €
Doba platenia 12 rokov
Mesačné poistné
17,44 €


Prečo je Životné poistenie Užitočná poistka najdostupnejšie riešenie pre každého?

 • neposudzujeme váš zdravotný stav
 • poistíme každého vo veku 18 až 65 rokov
 • k uzavretiu zmluvy vám stačí iba občiansky preukaz

Môžete si vybrať ľubovoľnú oprávnenú osobu alebo viac osôb, ktorým sa vyplatí poistné plnenie, pričom to nemusí byť iba rodinný príslušník.

 • Poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe dohodnutú sumu a pomôže jej tak zvládnuť ťažkú životnú situáciu.
 • Suma, ktorú poisťovňa vyplatí vami stanoveným oprávneným osobám sa nezdaňuje a nepodlieha ani dedičskému konaniu. To znamená, že oprávnená osoba má peniaze k dispozícii rýchlejšie.

Aké sú výhody Životného poistenia Užitočná poistka?

 • férová cena pre každého bez ohľadu na zdravotný stav, pohlavie či zamestnanie
 • môžete si vybrať výšku poistnej sumy (1 500 €, 2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 4 500 € alebo 5 000 €),
 • nemusíte absolvovať zdravotné prehliadky ani zodpovedať otázky o Vašom zdravotnom stave,
 • poistné plnenie vám štát nezdaní a nevstupuje do dedičského konania,
 • pri predčasnom zániku poistenia máte nárok na výplatu odkupnej hodnoty – už po zaplatení prvého poistného
 • doplnkové administratívne služby a zmeny v súvislosti s poistením vám vykonáme bez poplatkov (napr. zmena adresy, zmena oprávnenej osoby, zmena spôsobu platenia poistného a pod.),
 • po ukončení platenia poistného poistné krytie trvá aj naďalej, až do momentu úmrtia poisteného