Životné poistenie Mozaika

Komplexný životný program, ktorý vám umožňuje vyskladať si vlastnú mozaiku životného poistenia. Ponúka vám možnosť poistiť si podľa vlastných preferencií riziká, ktoré môžu váš život skomplikovať.

Môžete poistiť nielen seba, ale aj svoje deti, a to v jednej poistnej zmluve.

O poistení

Chcete si udržať životný štandard pri nepredvídateľných udalostiach? Kladiete si otázku, kto bude splácať vašu hypotéku, keď to nebudete môcť robiť vy? Máme pre vás životné poistenie Mozaika.

Základom Mozaiky je Poistenie pre prípad úmrtia, ktoré si môžete rozšíriť formou rôznych pripoistení pre seba aj pre vaše detivyberte si podľa vlastného uváženia a potrieb.

Pre koho je určená

 • pre osoby vo veku od 15 do 70 rokov, 
 • spolu s osobou vo veku od 15 rokov je možné v jednej poistnej zmluve poistiť až 3 deti vo veku do 14 rokov.

Poistenie Mozaika je pre vás ako stvorené, ak chcete:

 • predovšetkým zabezpečiť seba a najbližšie osoby v podobe krytia rizík,
 • dočasne kryť spotrebný úver, hypotéku alebo iný úverový produkt.

Aké sú výhody našej Mozaiky?

 • je to ideálny nástroj na zabezpečenie finančnej stability rodiny,
 • môžete si zvoliť konštantnú alebo lineárne klesajúcu poistnú sumu pre prípad úmrtia, ktorú vám garantujeme počas celého trvania poistenia,
 • poistiť sa môžete na dobu už od 5 rokov,
 • budete mať nižšiu cenu poistenia, teda poistné, oproti poistným produktom so sporivou zložkou,
 • poistné plnenie vám štát nezdaní a nepodlieha dedičskému konaniu,
 • poistenie je platné na celom svete.

Čo by ste mali pri „skladaní“ životného poistenia Mozaika zohľadniť:

1. výšku poistnej sumy hlavného poistenia:

 • odporúčame aspoň vo výške ročného príjmu, ktorý pokrýva ročné náklady na finančné zabezpečenie rodiny,
 • odporúčame do výšky, ktorá zahŕňa finančné záväzky, akými sú splátky pôžičky, lízingu či hypotéky,
 • mali by ste si položiť otázku koľko peňazí bude potrebovať vaša rodina na život, ak sa vám stane niečo nepredvídané.

2. výšku poistného (ceny za poistenie):

 • odporúčame do takej výšky, ktorá je pre vás prijateľná z hľadiska pravidelných, napr. mesačných platieb.

3. dĺžku poistnej doby:

 • odporúčame aspoň do dosiahnutia dospelosti detí, teda kým máte deti nezaopatrené,
 • pri krytí úveru je dôležitá dĺžka úverového zaťaženia,
 • je vhodné sa zabezpečiť do budúcnosti už v mladosti, v staršom veku je poistné vyššie a možno kvôli zdravotnému stavu už nebudete poistiteľný.

Na výber máte nasledovné pripoistenia

1. Poistenie pre prípad úrazu:

 • úmrtie následkom úrazu (u nás navyše dvojnásobné plnenie v prípade smrti následkom dopravnej nehody),
 • trvalé následky úrazu (na výber máte lineárne alebo progresívne plnenie),
 • denné odškodné za dobu liečenia úrazu (s dobou liečenia aspoň 15 dní).

2. Poistenie pre prípad choroby:

 • kritická choroba (pokrytie až 17 diagnóz a operácií).

3. Poistenie pre prípad trvalého výpadku príjmu:

 • invalidita následkom úrazu,
 • invalidita následkom choroby alebo úrazu,
 • oslobodenie od platenia poistného za hlavné poistenie z dôvodu invalidity poisteného.

4. Poistenie pre prípad dočasného výpadku príjmu:

 • práceneschopnosť následkom choroby alebo úrazu (s plnením od 15. dňa práceneschopnosti),
 • hospitalizácia následkom úrazu,
 • hospitalizácia následkom choroby, úrazu alebo tehotenstva.

5. Poistenie pre prípad úrazu dieťaťa:

 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením,
 • denné odškodné za dobu liečenia úrazu (s dobou liečenia aspoň 15 dní)
 • hospitalizácia následkom úrazu,
 • úmrtie následkom úrazu.